VisselblåsareNyligen fick jag höra om ett nytt svenskt företag, Whisteleb.com. De erbjuder en säker kanal för visselblåsare att lämna uppgifter om missförhållanden på. Tydligen använder olika stora företag sig av den här tjänsten, bland annat Brostaden. 

När jag fick höra om detta blev jag uppriktigt glad. Dessa företag har en tydlig moralisk kompass och uppmuntrar sina anställda till detta. Mycket bra.

När jag läste om visselblåsares väl och ve framkom det att de ofta råkar illa ut. 

Polisen har ju varit (eller är?) en sådan organisation bland andra. Nyligen presenterades statistik som visar att var tredje polis inte vågar framföra kritik till ledningen, rädda för repressalier…What? Snacka om att ha en förtroendekris!
Denna organisation granskas ju hårdare än alla andra. Alltså skulle jag tro att whistleblowers vore en god hjälp på vägen att snabbt själva skadereglera…? Jag gillar ju polisen, jag har stött deras kamp för bättre löner och tycker inte alls att de gör fel så fort de använder våld. Jag anser tvärtom att polisen ska ha mer handlingsutrymme att göra sitt jobb och då blir det kontraproduktivt om ledningen inte lyssnar på sina anställdas kritik och goda idéer. Mitt förtroende rubbas iallafall när man hör detta. Det ger inte glada medarbetare dessutom.

För mig framstår det som fullkomligt självklart att man ska uppmuntra visselblåsare. När man lägger munkavle på folk sprider man oro. Bara genom att säga till sina anställda att inte snacka signalerar man ju egentligen att det finns något att prata om…eller?

Om jag drev ett stort företag skulle jag gärna ha örat mot marken. Jag skulle vilja veta vad det snackades om. Veta vem som intrigerar, kommer sent och går tidigt och så vidare. För att kunna förbättra. Om man har glidare eller annat osunt i ett företag kommer detta smitta av sig och bidra till ineffektivitet och minskad vinst. De som sköter sig retar sig på de som inte gör det och detta sprider osämja.

Att vara chef kan inte vara enkelt. Man tror ju lätt att det bara handlar om att driva ett företag framåt och skapa en vinst eller producera något men det handlar lika mycket om personalen. Kanske ännu mer?

Om de anställda är ”rädda” för chefen av någon anledning kommer de inte larma om missförhållanden. De kan oroa sig över att förlora jobbet, inte få löneförhöjningar eller på annat sätt straffas eller kanske frysas ut!?!

Om företaget från början klart deklarerar att det finns en oberoende aktör som hanterar visselblåsning tror jag personligen att det bara ger positiva effekter. Goodwill redan från första stund och kanske till och med en marknadsfördel jämfört med andra. Etik och moral, det är eftersträvansvärt. 

Vädra ut i de gamla gömmorna, sticka hål på varbölder. Det är effektiva sätt att få en välfungerande arbetsplats där medarbetarna kan må bra.

Så hejja på alla företag som fattat galoppen, in med ljus och luft i systemen. 

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen