Konsten att lära andra städa

Här är omslaget till ljudboken som släpptes i mars 2021.

Saga Egmont har gjort en ljudbok av min näst senaste bok som man kan tro är en handbok i hur man städar. Det är den till viss del men mest handlar den om hur du får till en jämn fördelning av arbetsbördan som ett hem och en familj innebär. Traditionellt vilar ju mycket av det ansvaret på kvinnan och även om det inte är så i alla familjer så handlar det inte om könsroller utan om hur man helt enkelt ska få till en mer jämlik och hållbar arbetsbelastning. Barn inkluderade. Kan man lära upp hundar går det bra att ha med även dem, de bidrar ju som bekant med en hel del lort och stök.

Så, snart behöver inte bara EN person i varje hushåll göra allt, eller det mesta utan det kan blir lite enklare på ”andra skiftet”.

Den kom i pappersform 7/5!

NU i pappersformat på sex bibliotek och sen som ljudbok på 27 ”bibblor”.

https://www.storytel.com/se/sv/books/2210153-Konsten-att-l%C3%A4ra-andra-st%C3%A4da

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen