Politik is da SHIT!

Min senaste publicerade insändare tycker jag själv är lite rolig…

 

Jag får lokalbladet sent i veckan…söndag em. Men jag är med. Jag brukar oftast komma med när jag skriver, vilket är uppmuntrande….

 

Att Svara på frågor verkar inte ligga för det politiska etablissemanget.

När jag läste årets första nummer av Mälaröarnas Tidning såg jag en befogad fråga från Johan Sundqvist ställd till Liberalernas Göran Hellmalm. Frågan var vad det för Göran och Liberalerna innebär att vara ett självständigt borgerligt parti.

Han har ännu ej svarat men ett uteblivet svar är också ett svar.

Jag tror att det osvaret beror på att Hellmalm (L) inte kan förklara hur ett gemensamt budgetdokument för 2019 tillsammans med S, MP med stöd av Öpartiet och V kan innebära att Liberalerna är ett självständigt borgerligt parti.

Ett tydligt Liberalt mantra på alla politiska plan, också här på Ekerö, har varit att utesluta SD från politisk inflytande. Något som jag personligen ser som ett demokratiskt problem då nästan 20 % av Sveriges befolkning lagt sin röst på SD. Rimligen borde detta stöd ge möjlighet till deltagande i det demokratiska arbetet oavsett vad övriga eller jag tycker om SD:s värderingar eller politiska förslag. Jag tror nämligen att öppenhet och debatt kring viktiga frågor och politiska förslag är något positivt och utvecklande för samhället. Att utesluta enskilda individer eller partier från debatt och demokratiskt arbete kan aldrig vara en bra lösning, det är inte heller en så liberal lösning.

L har 5 mandat här på Ekerö, vilket är lika många som SD har. L hade alltså kunnat ha den roll som nu SD istället fått till den lokala moderatledda Alliansen. Det hade inneburit att just vara ett självständigt borgerligt parti. Varken jag eller Johan Sundqvist förstår varför Liberalerna valde bort den vägen. Hur Liberalerna resonerat vet bara de själva men det hade varit bra för oss medborgare att få en förklaring. Har Liberalerna ingen förklaring eller?

Det är smakfullt att som folkvald svara på frågor som medborgarna ställer, det ingår väl lite i jobbet! Detta oavsett om man gillar frågan eller ej – jag ser fram emot ett skriftligt och klargörande svar Göran Hellmalm, nu har du haft tid att tänka.

Anna Voltaire

Närlunda

Tips i denna tid då förintelsen är ”all over the place”…se Yentil, den absolut bästa filmen jag vet med Barbara Streisand, så fin och rolig.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen