Postcovid – resan

Jag läste vad som gäller för vården och kommunerna att hålla sig till. Jag måste säga att inte mycket funkar så som Socialstyrelsen tänker sig det…

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7351.pdf

Men jag ska inte gräva ner mig. Jag har en del problem, som ni vet, men jag vägrar låta dem ta över min kropp helt!

Här det märkligaste av allt….

18 POSTCOVID – KVARSTÅENDE ELLER SENA SYMTOM EFTER COVID-19
SOCIALSTYRELSEN
ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att
säkerställa att verksamheten uppfyller kraven i författningar.
Informera patienterna om postcovid
Det är viktigt att informera patienter med misstänkt postcovid om vad
hälsotillståndet kan innebära, även om det fortfarande behövs mer kunskap.
Detta gäller alla vårdnivåer. Anpassa informationen efter patientens symtom
och sjukdomshistoria. Informera även om egenvård [1, 6-8, 17].
Patienterna behöver få känna sig trygga och tagna på allvar. Särskilt en del
patienter som haft lindrig covid-19 har upplevt att de inte får tillräckligt stöd
när de söker vård.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen