Får man göra reklam för alkohol utan varningstext?

Jag har lite erfarenhet av vinbranschen. Små leverantörer måste lämna in MASSOR med prover för att ens komma in på systemet. Det är för att bolaget bara tar in en viss mängd i varje prisklass, sort osv. Tydligen är detta vin inte testat av dem. Sådana viner skulle inte jag köpa. Det borgar INTE för bra kvalitet. Men, systemet ska ju gå med vinst antar jag och influencers kan ju kränga vilken skit som helst så jag antar att detta är ett drag för att få in just pengar. De få gånger jag handlar på Systemet frågar jag i princip ALLTID personalen vad de rekommenderar. De är mycket kunniga och jag har ALDRIG fått ett dåligt råd. Så undrar jag också om man får göra reklam för alkoholhaltiga drycker utan att skriva med en varningstext……Vet någon? Jag såg sen att Systembolaget inte tagit in en enda flaska utan det finns bara med på beställningssortimentet. Så, då måste man köpa en låda oftast….

TV, radio och Internet Reklam för lättöl och alkoholfri öl kan marknadsföras i TV utan att en varningstext om skadeverkningar finns. … Reklamen ska endast ske på webbplatser där målgruppen är över 25 år. Ett annat sätt att uppfylla kravet är att minst 75 procent av de faktiska besökarna till webbplatsen är över 25 år.

Sverige

I Sverige har alkoholreklam varit förbjuden från början av 1970-talet[2] till 2003[3], dock med kryphålet att man fått göra reklam för lättöl och alkoholfri öl. Sådan reklam har givit marknadsföring också åt folköl och starköl som har de stora försäljningsvolymerna i Sverige.

Från omkring 2005 har en EU-regel som tillåter all alkoholreklam börjat tillämpas. En svensk lag infördes som resultat av den, vilket tillät alkoholreklam.[4] I allmänna tidningar får bara produkter med mindre än 15 % annonseras. Annonsen får bara innehålla förpackning, varumärke, råvaror eller liknande, men inte annat som till exempel glada människor. Alkoholreklam får inte finnas i radio och TV. En varningstext om alkoholens skadeverkningar ska finnas.[5] Lättöl och alkoholfri öl kan fortfarande marknadsföras utan dessa regler och därmed till exempel i TV.

och slutligen från Konsumentverket…..

Våra allmänna råd gäller marknadsföring av alkoholdrycker till konsument:

  • Marknadsföring av alkoholdrycker bör bara ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70 % av besökarna är över 25 år. 
  • Webbplatser som säljer eller huvudsakligen inriktas på marknadsföring av alkoholdryck bör ha en funktion som kontrollerar åldern på besökaren.  
  • På webbplatser bör du undvika poppuppannonser, eftersom de är uppsökande och påträngande. 
  • Direktreklam är endast tillåtet om mottagaren först uttryckligen begärt att ta emot sådan marknadsföring. 
  • Se till att det tydligt framgår vad som är redaktionell text och vad som är marknadsföring. 
  • Vid marknadsföring på till exempel bloggar är det extra viktigt att marknadsföring och redaktionell text inte förväxlas med varandra. Det är även viktigt att tänka på hur du uttrycker dig, vilka som ingår i bloggens målgrupp och vilka som läser bloggen. 
  • Även bilder i kommersiella annonser på internet ska följa ”bildregeln” i 7 kap. 5 § 1 st. alkohollagen. Det innebär att bilden bara får visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar samt varumärke. Utöver ”bildregeln” finns det ytterligare regler i alkohollagen som gäller för kommersiella annonser, men enbart i tidningar. En tidningsannons med alkoholreklam ska exempelvis ha en informationstext som varnar för intag av alkohol. Denna regel gäller även för tidningars nätupplagor.

I avsnitt 4 i våra allmänna råd kan du läsa mer om marknadsföring på internet.

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdrycker  (KOVFS 2016:1)

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen